5 SIMPLE STATEMENTS ABOUT วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ EXPLAINED

5 Simple Statements About วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ Explained

5 Simple Statements About วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ Explained

Blog Article

เช็กข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ

เรามีความเข้าใจพอสมควรในปัจจุบันถึงสาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งนี้  ซึ่งก็คือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่หละหลวมในสภาพแวดล้อมที่มาตรการกำกับดูแลยังขาดความรัดกุมอยู่ ทำให้เอื้อต่อความพยายามของนักลงุทนที่จะจับเสือมือเปล่าด้วยการใช้เงินทุนหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีในอนาคตมาเป็นเดิมพันในการพนันขันต่อ ณ ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาด และการก่อตัวของความเสี่ยงในระบบการเงินของโลก 

ในอนาคตอันใกล้นั้น ความท้าทายที่สำคัญจะอยู่ที่การเร่งให้เกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตในอนาคตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และในขณะเดียวกัน การขยายกรอบการทำงานด้านการกำกับดูแลของภาคการเงินเพื่อป้องกันวิกฤติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นและการเกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหลักฐานว่าจีนจะใช้วิธีการที่นุ่มนวลลงในด้านความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ โดยรัฐบาลจีนยังคงตอบโต้สหรัฐ ด้วยการดำเนินมาตรการจำกัดทางการค้ากับสหรัฐฯ และวิจารณ์ถึง "ทัศนคติสงครามเย็น" ของชาติตะวันตก

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

แม่แบบคอมมอนส์หมวดหมู่ลิงก์ตรงกับวิกิสนเทศ

ความกลัววิกฤตหนี้สาธารณะเริ่มมีขึ้นในหมู่นักลงทุน โดยเป็นผลมาจากระดับหนี้สินภาคเอกชนและภาครัฐที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในหลายประเทศ หนี้สินเกิดจากการโอนหนี้สินภาคเอกชนจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ไปเป็นหนี้สาธารณะ โดยการให้เงินช่วยเหลือระบบการธนาคารเพื่อชะลอเศรษฐกิจหลังฟองสบู่แตกของรัฐบาล

ในหลายครั้ง ๆ เวลาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน นักวิเคราะห์ก็มักจะยกเรื่องเหตุการณ์ในอดีตมาพูดถึง เพื่อชี้นำการตัดสินใจของคน และที่มักยกมาอ้างอิงบ่อย ๆ ก็คือ วิกฤตการเงิน ครั้งใหญ่ ๆ ที่กระทบต่อสังคมในวงกว้าง

บทความเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ ที่ยังไม่สมบูรณ์

ผู้สูงวัยในลำพูนต้องใช้ชีวิตอย่างไร หลังสถานีขนส่งปิดตัวลง-ระบบขนส่งสาธารณะไม่ตอบโจทย์

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย

บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ของจีนก็คือ ถ้าผลตอบแทนสูงพอที่จะทำให้เกิดการเติบโตสูงขึ้น รายได้ที่รัฐจะสามารถเก็บเกี่ยวได้จากโครงการลงทุนนั้น ๆ ก็จะมากพอที่จะนำไปชำระต้นทุนของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการริเริ่มโครงการดังกล่าวได้ เท่ากับว่าโครงการที่ว่านั้นเป็นโครงการที่ วิกฤตฟองสบู่สหรัฐ ”พึ่งพาตนเองได้” 

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

Report this page